LIFETIME ENGLISH

İş İngilizcesi Programı

İş İngilizcesi Programında günümüz iş dünyasında yer alan bireylerin uluslararası iş yaşamına hızla entegre olmalarını ve farklı ülkelerdeki meslektaşları ve müşterileri ile rahat bir iletişim kurmalarını sağlamak için iş yaşamlarında gereksinim duyacakları İngilizcenin öğretilmesi hedeflenir. 
Programın içeriği iş dünyasının ilgi alanları ve ihtiyaçları göz önünde tutularak tasarlanmakta ve eğitimler deneyimli yabancı öğretmen kadromuz tarafından verilmektedir. iş ingilizcesi programında; Vaka incelemelerine, tartışmalara ve sınıf içi canlandırmalara (role play) sıklıkla yer veren müfredatımız ve konusunda uzman eğitmenlerimiz, modern iş yaşamını sınıflarımıza taşımaktadır.
LIFETIME ENGLISH

İş İngilizcesi (Business English) Eğitim Programı

İş İngilizcesi (Business English) Eğitim Programı işletme dünyası, satış, pazarlama, borsa, uluslararası ticaret, şirket stratejisi ve yapısı, çalışanları yönetme ve trendler, küreselleşme, ekonomi, operasyon yönetimi, etkili ve ikna edici elektronik posta yazma, sunum ve sunum teknikleri gibi konuları içerir.
İş İngilizcesi grupları amaç ve düzey bakımından eşdeğer bireylerden oluşur, ve her bir standart modül 90 ders olarak planlanmış olsa da kişi ya da grupların gereksinimlerine göre eğitim departmanımız özel (tailor-made) müfredat ve ders içerikleri de sunabilmektedir.

Bu programda üzerinde durulan temel konulardan bazıları:
İş toplantıları, yemekleri ve seyahatleri (Business meetings, social obligations, trips)
Telefonda etkili konuşma, etkili ve ikna edici iş mektupları ve elektronik postalar (Effective telephone communication, e-mail written)
CV hazırlama (Preparing a CV and a cover letter)
Konferans, Mülakat ve Sunumlar (Seminars , Interviewing , Presentations)
Satış – Pazarlama (Sales & Marketing)
Müşteri ilişkileri (Customer Relationship Management)
Elektronik ticaret (E-Trade)
Zaman yönetimi (Time Management)
İnsan Kaynakları (Human Resources)
Reklam (Advertising)
Liderlik (Leadership)
Rekabet (Competition) 

LIFETIME ENGLISH

Mesleki İngilizce Eğitimi

Yapılacak iş kapsamında, mesleki ingilizce eğitimine gerek duyabilirsiniz. Bu durumda acilen bir ingilizce kursu almalı ve teorik / pratik dil kazanımları yapılmalıdır. İngilizce, temel olarak bazı kurallara sahiptir. Bu temel kavramlar alındıktan sonra, mesleğe göre farklı terimler ve konuşma kuralları sahibi olunması gerekir.
Deyimler ve bazı meslek terimleri farklı yapıda olabilmektedir. Uygun biçimde bir eğitim ile bu eksiklikler kolayca giderilebilmektedir. Mesleğinize göre İngilizce seviyesi seçimi yine kurs tarafından sizin için özel yapılacaktır. İngilizce seviyenize göre uygun bir plan sunularak, eğitimler kısa sürede başlatılacaktır.

LIFETIME ENGLISH

Mesleki İngilizce Eğitim Programları

Mesleki İngilizce Eğitim Programları (English for Careers) iş alanlarına göre mesleki dil eğitimi almak isteyen bireylere ya da kurumlara uyarlanmış programlardır. Günümüz iş dünyasında sektörel jargonu öğrenebilmek ve modern iş dünyasının yenilenen ihtiyaçlarına yanıt verebilecek seviyede güçlü iletişim kurabilmek reel sektörler başta olmak üzere her alanda gereklidir.

Bununla birlikte iş dünyasının her geçen gün daha da güçleşen koşulları çalışanlar arasındaki rekabeti de arttırmakta bu da bireyleri uzun süreler çalışmaya zorlamaktadır. Böylesi zaman ve enerji kısıtlılığındaki bireyler, kişisel gelişimlerine yeterli zamanı ayıramamaktadırlar.

Mesleki İngilizce Eğitim Programları ile herhangi bir uzmanlık ya da sektör spesifik dil eğitimi almak isteyen bireylere ya da kurumlara seçtikleri alanlara yönelik İngilizce eğitimi sunulmaktadır. Lifetime English ‘de Mesleki İngilizce Eğitim Programları ile bireylere ya da kurumlara meslekleri doğrultusunda en çok ihtiyaç duyacakları kelimeler ve cümle yapıları öğretilir.

Mesleki İngilizce Eğitim Programlarında Genel İngilizce eğitimlerinden farklı olarak, sadece mesleklere yönelik İngilizce eğitimlerine odaklanılmaktadır. Mesleki İngilizce Eğitim Programlarına katılmak isteyen öğrencilerin Lifetime English  6 kurluk eğitim sistemine göre en az 4. kur seviyede İngilizce dil bilgisine sahip olması gerekmektedir. Seviyesi 4. kur’dan az olanların, Genel İngilizce Eğitim Programlarına katılmaları gerekmektedir.

Sınıflar ayrıntılı bir seviye tespit sınavı sonucunda aynı seviyedeki öğrencilerden oluşturulur.
Mesleki İngilizce Eğitim Programlarının modül sayısı program içeriğine bağlı olarak değişmektedir. Bir modül süresi 30 ile 90 ders saati arasında değişmektedir.

Lifetime English Mesleki İngilizce Eğitim Programlarında pedagojik ve verimli olmadığından dolayı haftada 6 saatin altında program uygulamaz.
Lifetime English , Mesleki İngilizce Eğitim Programlarında her modül için sınıfta verdiği eğitimi Skills Workshop dahilinde sunulan workshop programları ve online eğitim paketleri ile de desteklemektedir.

×